وضعیت جنین هفته به هفته حاملگی

تشخیص جنسیت جنین در حالت بریچ

۹۵/۰۵/۱۸ 794 بازدید بدون نظر

من رفتم سونوگرافی گفتن وضعیت جنین بریچ، جفت قدامی است. هفته بیست هستم. می خواستم بدونم می تونم طبیعی زایمان…

وضعیت بریچ جنین، یعنی چه؟

۹۵/۰۵/۱۸ 134 بازدید بدون نظر

در هفته 33 بارداری هستم. وضعیت جنین بریچ هست. آیا امکان چرخیدن داره؟ با اینکه سپتوم رحم هم دارم. پاسخ…

نی نی سرچ