مصرف ترشیجات در زمان بارداری

خوردن ترشی در بارداری

۹۳/۱۲/۰۴ 12500 بازدید ۲ نظر

توجه: حداقل بخش هایی از این متن از طب سنتی است و نه پزشکی روز دنیا. ترشی یکی از خوردنی…

عکس العمل خنده دار پسر کوچولو به خوردن ترشی

۹۳/۰۵/۲۴ 8521 بازدید ۷ نظر

خوردن سیر ترشی در بارداری

۹۳/۰۵/۱۸ 12135 بازدید ۲ نظر

توجه: حداقل بخش هایی از این متن از طب سنتی است و نه پزشکی روز دنیا. سیرترشی یک فراورده ایرانی…

نی نی سرچ