شیوه صحیح باردار شدن

چگونگی آمیزش در دوران بارداری

۹۵/۰۵/۲۱ 69 بازدید بدون نظر

سوالی: آیا می توانیم در طول بارداری آمیزش داشته باشیم؟ معمولاً در یک بارداری عادی نزدیکی برای زن باردار سالم…

اهمیت زمان بندی دقیق برای آمیزش

۹۵/۰۳/۲۷ 164 بازدید بدون نظر

اگر بخواهم حامله شوم، چه زمانی برای آمیزش بهتر از سایر اوقات است؟ برای حامله شدن، زمان بندی دقیق بیشتر…

آمیزش جنسی در دوران بارداری

۹۵/۰۳/۲۵ 178 بازدید بدون نظر

آیا می توانیم در طول بارداری آمیزش داشته باشیم؟ البته که بله! معمولا در یک بارداری عادی مقاربت برای زن…

نی نی سرچ