سقط جنین در 3 ماه اول

بارداری ام ناخواسته بود، ماه سوم فهمیدم!

۹۵/۰۵/۲۰ 65 بازدید بدون نظر

من در ماه سوم بارداری به سر می برم و تازه فهمیدم که باردارم! بارداری ام ناخواسته بوده و هیچ…

بارداری ماه سوم برای پدران

۹۵/۰۴/۱۵ 98 بازدید بدون نظر

نور زندگی من شب‌های زیادی وجود خواهد داشت که تا دیروقت باید بیدار بمانید، نور کوچکی را در مسیر همسر…

نی نی سرچ