خوردن در بارداری

کتلت خوردن در بارداری کار دستم داد!

۹۵/۰۵/۲۰ 62 بازدید بدون نظر

سی ساله هستم. در هفته بیست بارداری هستم. امروز غذا کتلت خوردم و چون خیلی حساسم, در گوگل سرچ کردم…

نی نی سرچ