حاملگی ماه نهم

چرخیدن جنین در ماه آخر

۹۵/۰۵/۲۱ 281 بازدید بدون نظر

من در هفته 34 بارداری هستم و جنین بریچ هست و سپتوم رحم هم دارم؛ آیا جنین ناهنجاری داره که…

نی نی سرچ