تست لگن بارداری

تنگی لگن و زایمان طبیعی بعد سزارین

۹۵/۰۵/۲۲ 129 بازدید بدون نظر

آیا می شود بعد از زایمان سزارین، برای بارداری بعدی زایمان طبیعی داشت یا خیر؟ پاسخ دکتر کتایون برجیس، جراح…

فواید یوگا در زایمان، باز شدن ماهیچه های لگن

۹۵/۰۳/۲۲ 200 بازدید بدون نظر

حضور در کلاســهای یوگـا همراه با شرکت در کلاسهـای آموزشی زایمــان ، کمک بســــیار بزرگی به زنان برای آمــاده شــدن…

نی نی سرچ