بارداری روزهای هفته

محاسبه هفته های بارداری

۹۵/۰۵/۲۱ 51 بازدید بدون نظر

من ۱۲ مرداد پریود شده بودم و ۱۲ شهریور دیگر پریود نشدم. الان آزمایش خون دادم جواب مثبت بود. می…

تشکیل اعضای جنین در هفته های بارداری

۹۵/۰۵/۲۱ 54 بازدید بدون نظر

من ۲۵ سال دارم و بارداری اولم را طی می کنم. طبق اولین روز قاعدگی ۱۲ هفته و طبق سونوگرافی…

نی نی سرچ