چطور هفته حاملگی را حساب کنیم

برای پسردار شدن، تقویم چینی را کنار بگذارید

۹۵/۰۵/۲۰ 172 بازدید بدون نظر

برای غربال گری در هفته 12،سنو انجام دادم . جنسيتش رو پرسیدم گفت احتمال زیاد دختر باشد. ولی تا16هفته باید…

نی نی سرچ