قرص ضد حاملگی و افسردگی

انتظار تولد فرزند پدر را افسرده می‌کند

۹۵/۰۴/۱۷ 137 بازدید بدون نظر

نتیجه این مطالعه می‌تواند دارای مفاهیم بالینی برای غربالگری افسردگی و پیشگیری زودهنگام از بروز چنین مشکلی در پدرانی باشد…

نی نی سرچ