سقط جنین شش ماهه

اشکال در اسپرم مرد و سقط های مکرر زن

۹۵/۰۵/۱۹ 88 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: من 23 ساله هستم. اوایل هم چسبندگی داشت لوله هایم که بر طرف شد. تا حدودی هم تنبلی…

بارداری ماه ششم برای پدران

۹۵/۰۴/۱۶ 151 بازدید بدون نظر

برای همسر خود بالش محکمی برای قرار دادن زیر شکم، تهیه کنید.همسر شما باید بتواند جلوی ضربات احتمالی به شکم…

نی نی سرچ