زایمان چند مرحله دارد

بیهوشی عمومی یا بیهوشی موضعی زایمان؟

۹۵/۰۱/۱۶ 447 بازدید بدون نظر

قدیم تا مادر‌ها می‌خواستند سختی‌های بزرگ کردن بچه را به روی کسی بیاورند از‌‌ همان اول شروع می‌کردند، از‌‌ همان…

نی نی سرچ