زایمان جنین درشت

علت و درمان ماکروزومی جنین

۹۳/۰۴/۲۵ 2800 بازدید بدون نظر

به تولد نوزاد با وزنی بسیار بیشتر از وزن نرمال هنگام تولد، ماکروزومی جنینی گویند. به گزارش نی نی سرچ،…

نی نی سرچ