زایمان بریچ

تشخیص جنسیت جنین در حالت بریچ

۹۵/۰۵/۱۸ 979 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: من رفتم سونوگرافی گفتن وضعیت جنین بریچ، جفت قدامی است. هفته بیست هستم. می خواستم بدونم می تونم…

وضعیت بریچ جنین، یعنی چه؟

۹۵/۰۵/۱۸ 157 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: در هفته 33 بارداری هستم. وضعیت جنین بریچ هست. آیا امکان چرخیدن داره؟ با اینکه سپتوم رحم هم…

نی نی سرچ