خوردن در بارداری

کتلت خوردن در بارداری کار دستم داد!

۹۵/۰۵/۲۰ 92 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: سی ساله هستم. در هفته بیست بارداری هستم. امروز غذا کتلت خوردم و چون خیلی حساسم, در گوگل…

نی نی سرچ