حاملگی و تعیین جنسیت

تعیین جنسیت قبل از بارداری، راهکار

۹۵/۰۵/۱۹ 145 بازدید بدون نظر

تشخیص قبل از تولد PGTMB روشهای رایج تشخیص جنسیت جنین قبل از تولد، مانند روشهای آمنیوسنتز و CVS روشهای بسیار…

تعیین جنسیت جنین، چگونه ممکن است؟

۹۵/۰۱/۱۶ 724 بازدید بدون نظر

در گذشته اغلب خانواده ها خواهان فرزند پسر بودند، اما به مرور زمان دیگر این خواسته غیر معقول به روش…

نی نی سرچ