حاملگی ماه نهم

چرخیدن جنین در ماه آخر

۹۵/۰۵/۲۱ 324 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: من در هفته 34 بارداری هستم و جنین بریچ هست و سپتوم رحم هم دارم؛ آیا جنین ناهنجاری…

نی نی سرچ