تست های بارداری خانگی

مناسب ترین زمان استفاده از تست های بارداری خانگی

۹۵/۰۳/۲۸ 178 بازدید بدون نظر

این مسئله بستگی به این دارد که از چه تستی استفاده می کنید.تمامی تست ها مقدار hCG(گنادوتروپین جفتی انسان)،که به…

نی نی سرچ