تست لگن بارداری

تنگی لگن و زایمان طبیعی بعد سزارین

۹۵/۰۵/۲۲ 172 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: آیا می شود بعد از زایمان سزارین، برای بارداری بعدی زایمان طبیعی داشت یا خیر؟ پاسخ دکتر کتایون…

فواید یوگا در زایمان، باز شدن ماهیچه های لگن

۹۵/۰۳/۲۲ 233 بازدید بدون نظر

حضور در کلاســهای یوگـا همراه با شرکت در کلاسهـای آموزشی زایمــان ، کمک بســــیار بزرگی به زنان برای آمــاده شــدن…

نی نی سرچ