بارداری 39 هفته

هفته سی و نهم بارداری، فارغ می شوید

۹۵/۰۵/۲۳ 221 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: من بیست و چهارسال دارم. اولین بارداری ام است تاریخ اولین روز آخرین پریودم۴ /۱۰/۹۴بوده. چه تاریخی باید…

هفته 39 سی و نهم بارداری

۹۳/۰۲/۲۶ 24168 بازدید ۱۶ نظر

جنین شما در هفته سی و نه بارداری احتمالا وزنی در حدود 3 کیلو و 200 گرم تا 3 کیلو…

نی نی سرچ