بارداری هفته به هفته پنجم

مسافرت در هفته پنجم بارداری، ضرر دارد؟

۹۵/۰۵/۲۱ 102 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: مسافرت درهفته پنجم بارداری مشکلی برای بچه پیش نمی آورد؟ پاسخ دکتر حاجیه السادات اسماعیل لو، متخصص زنان،…

هفته 5 پنجم بارداری

۹۳/۰۴/۲۰ 13455 بازدید ۳ نظر

در هفته ی 5 بارداری، هنوز خیلی زود است که بخواهیم از تغییرات معنی دار و قابل توجه در بدن…

نی نی سرچ