بارداری ناخواسته چیست؟

جنین سوم هم ناخواسته تشریف آوردند!

۹۵/۰۵/۲۰ 123 بازدید بدون نظر

سوال بارداری: ما دو تا دختر داريم. ناخواسته جنين 5 – 6 هفته اي هم تشريف آورده اند. حالا مي…

درصد بارداری های ناخواسته کشور

۹۳/۰۴/۲۷ 1886 بازدید ۱ نظر

به گفته مسئولین وزارت بهداشت، در سال 1390، از هر هفت بارداری، یک مورد ناخواسته بوده است. به گزارش نی…

نی نی سرچ