فرهنگ نام

معنی اسم یگانه

۹۳/۰۵/۳۱ 9822 بازدید ۱۷۹ نظر

معنی اسم یلدا

۹۳/۰۵/۳۱ 20423 بازدید ۱۹۰ نظر

معنی اسم یمنا

۹۳/۰۵/۳۱ 7160 بازدید ۴۶ نظر

معنی اسم یوکابد

۹۳/۰۵/۲۹ 13110 بازدید ۴۷ نظر