فرهنگ نام

معنی اسم یگانه

۹۳/۰۵/۳۱ 8980 بازدید ۱۵۰ نظر

معنی اسم یلدا

۹۳/۰۵/۳۱ 18987 بازدید ۱۷۴ نظر

معنی اسم یمنا

۹۳/۰۵/۳۱ 6545 بازدید ۲۷ نظر

معنی اسم یوکابد

۹۳/۰۵/۲۹ 12263 بازدید ۳۷ نظر