فرهنگ نام

معنی اسم یگانه

۹۳/۰۵/۳۱ 9401 بازدید ۱۵۲ نظر

معنی اسم یلدا

۹۳/۰۵/۳۱ 19693 بازدید ۱۷۵ نظر

معنی اسم یمنا

۹۳/۰۵/۳۱ 6808 بازدید ۳۳ نظر

معنی اسم یوکابد

۹۳/۰۵/۲۹ 12651 بازدید ۳۹ نظر