فرهنگ نام

معنی اسم یگانه

۹۳/۰۵/۳۱ 9764 بازدید ۱۷۳ نظر

معنی اسم یلدا

۹۳/۰۵/۳۱ 20365 بازدید ۱۹۰ نظر

معنی اسم یمنا

۹۳/۰۵/۳۱ 7113 بازدید ۴۴ نظر

معنی اسم یوکابد

۹۳/۰۵/۲۹ 13051 بازدید ۴۵ نظر