فرهنگ نام

معنی اسم یگانه

۹۳/۰۵/۳۱ 9693 بازدید ۱۶۵ نظر

معنی اسم یلدا

۹۳/۰۵/۳۱ 20076 بازدید ۱۸۰ نظر

معنی اسم یمنا

۹۳/۰۵/۳۱ 7049 بازدید ۴۰ نظر

معنی اسم یوکابد

۹۳/۰۵/۲۹ 12981 بازدید ۴۴ نظر