فرهنگ نام

معنی اسم یگانه

۹۳/۰۵/۳۱ 9868 بازدید ۱۸۴ نظر

معنی اسم یلدا

۹۳/۰۵/۳۱ 20473 بازدید ۱۹۵ نظر

معنی اسم یمنا

۹۳/۰۵/۳۱ 7198 بازدید ۴۸ نظر

معنی اسم یوکابد

۹۳/۰۵/۲۹ 13157 بازدید ۴۷ نظر