فرهنگ نام

معنی اسم یگانه

۹۳/۰۵/۳۱ 9632 بازدید ۱۵۸ نظر

معنی اسم یلدا

۹۳/۰۵/۳۱ 20014 بازدید ۱۷۸ نظر

معنی اسم یمنا

۹۳/۰۵/۳۱ 7001 بازدید ۳۶ نظر

معنی اسم یوکابد

۹۳/۰۵/۲۹ 12922 بازدید ۳۹ نظر