این اسما به نظرم قشنگن: پسر: متین، ماهان، صدرا، طاها، بردیا، …

کاربر روشنا در صفحه اسم دختر | نام های دخترانه | قشنگ ترین اسامی دختر مجاز ثبت احوال دیدگاه زیر را نوشته است:

این اسما به نظرم قشنگن:
پسر: متین، ماهان، صدرا، طاها، بردیا، رادین، رادمان، بارمان
دختر: هلیا، هلما یا حلما، محیا، النا، هانا، روشا، ترنم، تبسم، پارمین
شما هم به جمع هزاران کاربر تقویم بارداری ما بپیوندید!
✓ محاسبه اتوماتیک هفته بارداری
✓ تاریخ سزارین و زایمان طبیعی
✓ تاریخ آزمایشات و غربالگری ها
✓ تصویر جنین در هر هفته
✓ تغییرات جنین در هر هفته
✓ وزن توصیه شده در هرروز بارداری
✓ محاسبه اتوماتیک ماه بارداری
✓ ارائه قد و وزن هفتگی جنین
✓ وظایف زن باردار در هر هفته
✓ و بسیاری امکانات دیگر...

نی نی سرچ