کاربر HOSEIN zed

مدت عضویت: 1 سال (از خرداد 13, 1395)
عنوان کاربری: مدیریت اصلی
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش مخفیانه پست ها
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
نشانه گذاری پست ها
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی

فعالیت توسط HOSEIN zed

امتیاز: 1,190 امتیاز (رتبه بندی #6)
سوالات: 0
پاسخ ها: 12
آمار امتیازدهی: 42 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 58 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی
...