وزن غیر طبیعی کودکان، پیامد چاقی مادران است

۵-۲۴۸٫jpg

شاخص توده بدنی قبل از بارداری مادران با وزن کودک در ۱۲ و ۲۴ ماهگی ارتباط دارد و با افزایش این شاخص در آن‌ها، وزن غیر طبیعی کودکان نیز افزایش می‌یابد.

لیلا الله قلی، کارشناس ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشی را با هدف تعیین ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با وزن گیری کودک تا پایان ۲۴ماهگی انجام داده است.

وزن‌گیری سریع کودک در سال‌های اولیه خطر چاقی در سال‌های بعدی را پیش‌بینی می‌کند.

این پژوهش، مطالعه همبستگی از نوع پیش‌گویی کننده است. جامعه پژوهش شامل مادران دارای کودک ۲ تا ۳ سال بوده که به مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران جهت پایش رشد کودک مراجعه کردند. تعداد نمونه ۳۰۷ نفر و روش نمونه گیری به صورت طبقه‌ای بود، به این صورت که شاخص توده بدنی مادران به سه دسته کمتراز ۸/۱۹لاغر، ۲۶- ۸/۱۹ طبیعی و بیشتر از ۲۶ بیش از حد طبیعی، تقسیم و از هر طبقه نمونه‌های واجد شرایط انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه دو بخشی استفاده شد. از t- test و ANOVA جهت تعیین ارتباط و از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین نوع همبستگی استفاده شد.

یافته‌های آزمون آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین وزن کودک در۶ ماهگی و شاخص توده بدنی مادران وجود نداشت.

نتایج آزمون آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین وزن کودک در۱۲ و ۲۴ ماهگی و شاخص توده بدنی مادران وجود داشت، همچنین بین وزن کودک در۶، ۱۲ و ۲۴ ماهگی و جنس کودک ارتباط معنی داری وجود داشت، بین وزن ۶، ۱۲و ۲۴ماهگی کودکان با تحصیلات مادران، سن مادر، نوع زایمان، تعداد زایمان‌های مادر، وضعیت اشتغال مادر، شیردهی به کودک، دریافت آموزش شیردهی با پستان و فاصله زمانی شروع شیردهی پس از زایمان ارتباط معنی داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری کلی از این بررسی حاکی از آن بود که بین شاخص توده بدنی قبل از بارداری مادران با وزن کودک در ۱۲ و ۲۴ ماهگی ارتباط معنی داری وجود داشت و با افزایش شاخص توده بدنی مادران وزن غیرطبیعی کودکان نیز افزایش یافت.

از آنجا که رفتارها و عملکرد مادران بسیاری از جنبه‌های رشد و تکامل کودکان را شکل می‌دهد، لذا با آموزش و مشاوره با مادران دارای اضافه وزن، جلوگیری از افزایش شیوع چاقی کودکان لازم به نظر می‌رسد.

خیلی بدبدمتوسطخوبخیلی خوب (3 رای, میانگین: 2٫67 از 5)


۹۵/۰۱/۱۵ 363 بازدید مقالات بارداری


به اشتراک بگذارید:  

شما هم به جمع هزاران کاربر تقویم بارداری ما بپیوندید!
✓ محاسبه اتوماتیک هفته بارداری
✓ تاریخ سزارین و زایمان طبیعی
✓ تاریخ آزمایشات و غربالگری ها
✓ تصویر جنین در هر هفته
✓ تغییرات جنین در هر هفته
✓ وزن توصیه شده در هرروز بارداری
✓ محاسبه اتوماتیک ماه بارداری
✓ ارائه قد و وزن هفتگی جنین
✓ وظایف زن باردار در هر هفته
✓ و بسیاری امکانات دیگر...

تمام محتوای این سایت شامل اطلاعات پزشکی و بهداشتی، تنها به منظور افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه در حوزه مسائل بهداشتی زنان باردار گردآوری شده و این اطلاعات نباید جایگزین مراجعه منظم زن به پزشک مراقب خود در دوران بارداری باشد. [شرایط استفاده]


نظر شما چیست؟