اسم پسر که با حرف واو شروع شود

+ در اینجا فهرست اسامی پسرانه با حرف واو مشاهده می کنید.
+ نام های زیر، در سایت سازمان ثبت احوال کشور ثبت شده اند.
+ شما می توانید با امتیازدهی خود به نام ها، کمک کنید تا رأی گیری ما دقیق تر شود.
+ هر کاربر می تواند به تعداد دلخواه رأی دهد.
+ اسم ها به صورت تصادفی (شانسی) ظاهر می شوند.


کدام اسم پسر بهتر است؟
ودود از نام‌ها و صفات خداوند، بسیار مهربان.
ونداد
 • نام خاص.
 • شاید به معنی بشارت دهنده‌ی پیروزی.
کد تصویر؟

رتبهاسممعنیامتیاز فعلی
1 ونداد
 • نام خاص.
 • شاید به معنی بشارت دهنده‌ی پیروزی.
6 رأی
2 وحید
 • یگانه، یکتا، بی‌نظیر.
 • جدا از دیگران، تنها.
5 رأی
3 ودوداز نام‌ها و صفات خداوند، بسیار مهربان.4 رأی
4 وصال
 • رسیدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او.
 • رسیدن به چیزی و به دست آوردن آن.
 • پیوند با خداوند و رسیدن به مرتبه‌ی فناء فی الله.
1 رأی
5 وفا
 • پایدار بودن در قول و قرار، تعهد دوستی یا عشق.
 • دوستی، رفاقت.
0 رأی
6 وهاب
 • بسیار بخشنده.
 • از نام‌ها و صفات خداوند.
-2 رأی
7 وهببخشش، عطا.-2 رأی
8 وادی
 • سرزمین.
 • فضای ذهنی ای که برای چیزی تصور می شود.
 • بیابان.
 • فضا، مکان، جایگاه.
 • زمین میان دو کوه، دره.
 • آب جاری فراوان، رود.
-3 رأی
9 وجیه اللهویژگی آن‌که در نزد خداوند دارای قدر و منزلت و محبوبیت است.-3 رأی
10 وسیمدارای نشان، زیبا.-3 رأی
11 وحیدرضاترکیبی از نام های وحید و رضا.-4 رأی
12 وفادارآن که به تعهد، دوستی و عشق پای بند باشد، با وفا.-4 رأی
13 والا
 • دارنده‌ی مقام و مرتبه‌ی مهم، به ویژه مقام و مرتبه‌ی دنیایی به صورت عنوان برای اشخاص، عزیز، گرامی، محترم.
 • اصیل.
 • هر یک از افراد طبقه مرفه از اعیان و اشراف.
 • دارای ارج و اهمیت.
 • رفیع، بلند.
 • برتر، فائق، شامل.
 • شایسته، پسندیده.
-5 رأی
14 وساممدال، نشان افتخار، نشان شایستگی.-5 رأی
15 ولیدزاده، فرزند.-5 رأی
16 واحد
 • آن‌که در نوع خود بی‌نظیر و منحصر به فرد است، یگانه، بی‌مثل، یکتا.
 • از نامهای خداوند.
-6 رأی
17 واقف
 • آگاه، با خبر، مطلع.
 • در حقوق یعنی آن که مالش را برای استفاده در راه هدف عام المنفعه به موجب عقد خاصی اختصاص دهد.
 • مراقب، مواظب.
-7 رأی
18 ولی الله
 • ولی خدا، دوست خدا.
 • از القاب حضرت علی.
-7 رأی
19 ولی
 • پدر یا مادر یا کفیل خرج کودک.
 • دوست.
 • در فقه و حقوق آن که بر طبق قانون اختیار تصمیم گیری در مورد دیگری دارد.
 • در اسلام یعنی دارنده‌ی بالاترین مقام در دین پس از پیامبر اسلام.
 • آن که در سلوک به نهایت رسیده است، عارف و اصل.
 • از القاب حضرت علی.
-9 رأی
20 وارث
 • در حقوق یعنی آن که مال، مِلک یا مقامی را از کسی به ارث می برد.
 • از نام‌ها و صفات خداوند، بدین معنی که پس از فنای خلایق او زنده می‌ماند و هر آن کس، هرچه را که در حیطه‌ی مالکیت خویش دارد به او بر می‌گردد.
 • نام زیارتی معروف که امام حسین را بدان زیارت می کنند.
-13 رأی


خیلی بدبدمتوسطخوبخیلی خوب (2 رای, میانگین: 3٫50 از 5)

۹۴/۰۵/۰۸ 1963 بازدید اسم پسر با حروف الفبا


به اشتراک بگذارید:  

شما هم به جمع هزاران کاربر تقویم بارداری ما بپیوندید!
✓ محاسبه اتوماتیک هفته بارداری
✓ تاریخ سزارین و زایمان طبیعی
✓ تاریخ آزمایشات و غربالگری ها
✓ تصویر جنین در هر هفته
✓ تغییرات جنین در هر هفته
✓ وزن توصیه شده در هرروز بارداری
✓ محاسبه اتوماتیک ماه بارداری
✓ ارائه قد و وزن هفتگی جنین
✓ وظایف زن باردار در هر هفته
✓ و بسیاری امکانات دیگر...

نظر شما چیست؟