وای چه بد من دوساله عقدم یعنی میشه؟؟ …

کاربر yalda در صفحه از هر 5 زوج جوان ایرانی یکی نابارور است دیدگاه زیر را نوشته است:

وای چه بد من دوساله عقدم یعنی میشه؟؟
شما هم به جمع هزاران کاربر تقویم بارداری ما بپیوندید!
✓ محاسبه اتوماتیک هفته بارداری
✓ تاریخ سزارین و زایمان طبیعی
✓ تاریخ آزمایشات و غربالگری ها
✓ تصویر جنین در هر هفته
✓ تغییرات جنین در هر هفته
✓ وزن توصیه شده در هرروز بارداری
✓ محاسبه اتوماتیک ماه بارداری
✓ ارائه قد و وزن هفتگی جنین
✓ وظایف زن باردار در هر هفته
✓ و بسیاری امکانات دیگر...

نی نی سرچ